top of page

Power ON

Hoe kunnen we de Nederlandse (jong) volwassenen laten reflecteren op het politieke leiderschap van nu en haar toekomst? 

Over de jaren is het vertrouwen in de Nederlandse overheid sterk afgenomen. Keer op keer laten vertegenwoordigers in de politiek steken vallen, wat bij vele Nederlanders de vraag oproept of zij wel geschikt zijn voor het uitvoeren van hun rol. Van het niet nakomen van afspraken, gebrek aan compensatie voor politiekefoutdoeningen en gebrek aan verantwoording in ons parlament. Het vertrouwen in het politieke systeem neemt af, voornamelijk onder jongeren. Hiermee komen we met de vraag: zijn er alternatieven?

 

Power ON is een afstudeerproject ontworpen door Esmeralda van Werkhoven en Oliwia Migas, waar door middel van storytelling een toekomst alternatief geschetst wordt waarin algoritmen de Nederlandse politiek bedrijven. Op deze manier hopen de ontwerpers een gesprek te openen over de democratie van nu en over die van de toekomst.

Over het project:
 
Artificiële intelligentie heeft kunnen bewijzen dat deze met genoeg tijd en input de manier waarop we economie, veiligheid, overheid en kennis benaderen, kan veranderen. We spreken van een nieuw tijdperk waar AI ervoor zorgt dat we anders de wereld navigeren. In de tijden van snelle technologische vooruitgang is het belangrijker dan ooit om actief te reflecteren op de ontwikkelingen die in de maatschappij plaatsvinden. 
Het openbaar stellen van de nieuwste algoritmes laat mensen schrikken. 
Met dit project kaarten we het belang van deze situatie aan. Om ons doel te bereiken, hebben we een multimediaal onderzoeksproject ontwikkeld dat een toekomst alternatief biedt door middel van een speculatief en interactief ontwerp. M.b.v. een introductie video, interactieve bel ervaring en een website.  

Dit project bestaat uit drie elementen: een video, een interactief telefoonnummer en een website. Op dezelfde volgorde hebben zij de rol verteller, verbinder en verdieper. 

De video introduceert het thema door een toekomstige wereld voor te stellen waarin algoritmen alle problemen van de hedendaagse politiek hebben opgelost. Tijdens de ontwikkeling van de video hebben we gebruikgemaakt van verschillende AI-software, zoals beeld- en geluidsgenerators, deepfakes en stemvervormers om een overtuigende en indringende ervaring te creëren. Via het interactieve telefoonnummer kunnen bezoekers hun eigen input leveren aan de algoritmen door hun ergernissen over de huidige politiek te delen. Tot slot kunnen bezoekers ons onderzoek lezen en hun eigen kritische vragen stellen over het onderwerp via het website.

Dit project moet je meeslepen, vragen op roepen en dingen laten voelen. We stellen vragen en verwachten jou antwoorden. Hierbij bieden we je de tools aan om tot je eigen mening te komen. Want hoe duurzaam is een menselijke regering in tijden van technologische vooruitgang? Willen we de menselijk fouten weggewerkt hebben uit onze overheid? Of neigen we toch wel naar empathische leiders? Wat willen we wel en niet veranderd hebben aan de huidige overheid en willen we het alvast delen met de toekomst?
De Nederlander vertrouwt de overheid niet meer, wij bieden een alternatief. 
ai-generated images
storytelling
experience design
critical design
deep fakes
politiek
onderzoeksproject
interactive design
participation design
interactie
algoritmen
macht

kernwoorden, vaardigheden en ingezette materialen

Oliwia Migas

Ontwerpster en kritische denkster

bottom of page