top of page

Projecten

Power ON

Een democratie van de toekomst

Droste hallen

Realiseren van het ontastbare

SAFE-SPACE

Creatief onderzoek naar innerlijke rust

Strajk na zachodzie 

Een creatief onderzoek naar solidariteit

Coloured Molecules

Bio-Based experimenten

Oliwia Migas

Ontwerpster en kritische denkster

bottom of page